வீட்டில் ஜமாஅத்தாக  தொழுகும்போது பெண்கள் ஆண்களோடு ஒரே ஸஃப்பில் நின்று தொழலாமா ?

கேள்வி:

வீட்டில் ஜமாஅத்தாக தொழுகும்போது பெண்கள் ஆண்களோடு ஒரே ஸஃப்பில் நின்று தொழலாமா ?

பதில்:
🎙️ ஷைய்ஃக் இப்னு பாஸ் (ரஹி) கூறிகின்றார்கள்.

▪️ தனியாக தொழுவதாக இருந்தாலும் பலருடன் தொழுவதாக இருந்தாலும் பெண்கள் ஆண்களுடன் ஜமாஅத்தாக தொழும்போது ஆண்களுக்கு பின்னால் தான் நின்று தொழ வேண்டும்.

▪️ பெண்கள் ஆண்களுடன் ஒரே ஸஃப்பில் வலது பக்கமோ அல்லது இடது பக்கமோ நிற்க கூடாது.

▪️ ஒரு பெண் தன் கணவனோடு தொழுவதாக  இருந்தாலும், அவள் ஆண்களுடன் ஒரே ஸஃப்பில் தொழுகையில் நிற்க கூடாது.*

▪️ *ஒருமுறை நபி (ஸல்) அவர்கள் அனஸ் (ரலி) அவர்களின் வீட்டில் தொழும்போது,அனஸ் (ரழி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் வலது பக்கத்திலும், உம்மு ஸுலைம் (ரலி) அவர்கள் அனஸ் (ரலி)அவர்களுக்கு பின்னால் நின்று தொழுதார்கள்.

▪️ அனஸ் (ரலி) அவர்களின் தாயார் உம்மு சுலைம் (ரலி) அவர்கள் அனஸ் (ரலி) அவர்களுடன் ஒரே ஸஃப்பில் நிற்கவில்லை.

(புகாரி: 727)

▪️ ஆனால் இரண்டு ஆண்கள் மட்டும் தொழுவதாக இருந்தால் மஃமூம் (இமாமை பின்பற்றி தொழுபவர்) இமாமின் வலது பக்கம் நிற்க வேண்டும்.

▪️ அதேபோன்று இரண்டோ அதற்கு மேற்பட்டோர் இருந்தால் அவர்கள் இமாமிற்கு பின்னால் நிற்க வேண்டும்.

📽️அரபி மூலம் :
https://bit.ly/3frC8U5

மொழிபெயர்ப்பு: கற்கைக்கூடம் Telegram Channel

இஸ்லாமிய நூல்கள் வாங்க

Whatsapp மூலம் எங்கள் பதிவுகளை உடனுக்குடன் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்:

 

Leave a Reply